loading

AIRBNB FLAT Poblenou

Barcelona, SPAIN. 2015
CLIENT:   PRIVATE
SIZE:  70m2
COST: 67.000€
AUTHORS:  
HABITAN
COLLABORATORS:  JUAN SIMONET . SETH KOPKA
PHOTOGRAPHER: JOSE MARIA NICOLAS PAREDES

EN/CAT

 

Rehabilitation of a house in the neighborhood of Poble Nou by transforming the flat for airb&b. It has a dark floor and it’s compartmentalized, so the challenge is to transform it to be bright and attractive for people visiting Barcelona. We achieve this through good design and conservation of characteristic elements from the existing Barcelona such as the hydraulic mosaic, vaulted ceiling and wood.
As for the distribution we made a radical decision. The flat splits in two halfs, one of them is a long space and the other is a volume that contains the two bedrooms. In this way, the space has two facades and it makes the flat more spacious. The wall that divides the house in two is made out of corrugated sheet metal to give it metallic texture. The top is slanted to allow beams to be seen in whole and promote this idea of a bigger space.
Rehabilitació integral de una vivenda al barri del Poblenou  per transformarlo en un pis per airb&b . Es un pis fosc i compartimentat, el repte és transformarlo en un espai lluminós i atractiu per la gent que visita Barcelona. Ho aconseguim a través de un bon disseny i de la conservació dels elements característics de Barcelona existents com el mosaic hidráulic, el sostre de voltes i les fusteries.
En quan a distribució la decisió es radical. El pis es parteix en dos mitats, una és un llarg espai de dia i l’altre és un volum que alberga les dues habitacions. D’aquesta manera, l’espai de dia té dues façanes i dona amplitud a la vivenda. La paret que divideix la vivenda en dos és de xapa metàli.lica grecada per donarli textura. La part superior és inclinada per permetre de veure les vigues senceres i potenciar aquesta idea d’amplitud.

Skip to toolbar